نام*
DD slash MM slash YYYY
آدرس*
وضعیت نظام وظیفه*
وضعیت تاهل*
سابقه محکومیت کیفری*
سابقه بیماری*

شغل مورد تقاضا

متقاضی چه نوع کاری هستید؟*
آیا می توانید در ساعات غروب نیز کار کنید؟*
آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟*
در کدام زمینه تمایل به همکاری دارید؟*
آیا می توانید در ایام پایان هفته یا روزهای تعطیل نیز کار کنید؟*

سوابق کاری

لیست
نام سازمان
آخرین سمت
مدت همکاری (سال)
تاریخ پایان همکاری
دلیل قطع همکاری
 

سوابق تحصیلی

لیست
مقطع تحصیلی
رشته
نام مرکز آموزشی
سال اخذ مدرک
 

زبان های خارجی

لیست
عنوان زبان
سطح مهارت نگارش
سطح مهارت مکالمه
سطح مهارت خواندن
 

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی

مشخصات معرف

اسکرول به بالا