طرح کسب و کار

در واقع نقشه حرکت جهت ایجاد کسب و کار و دستورالعمل مراحل اجرایی آن را گویند، به عبارتی دیگر سازمان دهی منابع و امکانات برای ایجاد و توسعه کسب و کار است.

تعاریف طرح کسب و کار

تعاریف مختلفی از طرح کسب و کار وجود دارد که برخی از آن ها به شرح زیر می باشد:

 • فرآیند ساختاردهی و هدف گذاری یک کسب و کار را گویند.
 • سندی است که وضع موجود شرکت را بیان و برنامه های پیش بینی شده آن برای چند سال آینده را ارائه می نماید.
 • سندی است که اقدامات شرکت را در یک دوره مشخص بیان می نماید و به طور معمول شامل فهرست دقیقی از ریسک ها و عدم قطعیت ها و تحلیل آن ها است.
 • یک برنامه جامع مکتوب است که به طور مشخص و روشن اهداف توسعه ای یک کسب و کار موجود یا جدید را تشریح می کند.
 • به صورت مختصر طرح کسب و کار باید به سؤالات چه چیزی؟، چرا؟، چه موقعی؟، توسط چه کسی؟، و چگونه؟ پاسخ های روشنی ارائه دهد.
 • مروری است کمی و کیفی بر سوابق یک کسب و کار و مالکان آن، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن کسب و کار، و برنامه های پیشنهادی برای رسیدن به اهداف.
 • طرح کسب و کار انواع گوناگونی دارد؛ برخی برای عملیات درون سازمانی کاربرد دارند و دسته دیگر برای جذب سرمایه نوشته می شوند. گروهی که برای جذب سرمایه نوشته می شوند شرحی از شرکت، استراتژی های آن، و پیش بینی های مالی ارائه می دهند.
 • طرح کسب و کار یک سند برنامه ریزی است که اقدامات کسب و کار را برای یک دورۀ زمانی مشخص به صورت خلاصه ارائه می دهد.
 • یک سند مکتوب است که جزئیات یک کسب و کار موجود با پیشنهادی را بیان می کند. معمولاً چشم انداز، وضع موجود، نیازهای پیش بینی شده، بازارهای تعریف شده و نتایج پیش بینی شده برای کسب و کار؛ اجرای طرح کسب و کار را تشکیل می دهند.
 • شرح دقیقی است درباره برنامه های برنامه های یک کسب و کار موجود و برنامه های توسعه آن یا یک کسب و کار نوپا به همراه پیش بینی های مالی.
 • طرح کسب و کار که توسط مدیران یا مالکان یک کسب و کار تهیه می شود، بیان می کند که یک کسب و کار به مرور زمان چگونه  رشد می کند و توسعه می یابد. طرح کسب و کار دربرگیرنده بخش هایی است نظیر: مدیریت، نیروی انسانی، مالی، تولید و بازاریابی.
 • طرح کسب و کار به تحلیل بازار و صنعتی می پردازد که کسب و کار شما در آن فعالیت خواهد کرد و ارزیابی جامعی از برنامه های بازاریابی، مدیریت و مالی شما به دست می دهد.
 • طرح کسب و کار سندی است که شما تهیه و در آن سوابق کسب و کارتان، وضع موجود آن و برنامه های آینده آن را بیان می کنید. طرح کسب و کار اولین چیزی است که سرمایه گذاران از شرکت شما می خواهند.
 • طرح کسب و کار یک نوشته رسمی است که اهداف کسب و کار را تعیین، دلایل امکان تحقق اهداف را ذکر و برنامه هایی را که برای رسیدن به اهداف دنبال می شوند، ارائه می کند. همچنین ممکن است شامل اطلاعاتی درباره پیشینه سازمان ها و تیم محرک طرح باشد.

ضرورت داشتن طرح کسب و کار

 • به مدیر شرکت یا فرد کارآفرین کمک می کند، روی طراحی و راه اندازی کسب و کارش تمرکز کند.
 • یک چارچوب منطقی که شرکت در ۳ الی ۵ سال آینده باید برا اساس آن عمل کند را مشخص می نماید.
 • ابزار خوبی است برای انتقال چیزی که در ذهن شما می گذرد به همکاران، شرکا و سرمایه گذاران.
 • یک مقیاس برای اندازه گیری پیشرفت کار در مراحل مختلف راه اندازی کسب و کار می باشد.

انواع طرح کسب و کار

انواع طرح کسب و کار عبارت اند از:

 1. طرح پروژه: برای کارهای موقتی
 2. طرح توسعه برای کسب و کارهای موجود
 3. پروپوزال: طرح اولیه پروژه های تحقیقاتی
 4. طرح توجیهی: ارائه به بانک ها مطابق فرمت هر بانک
 5. مطالعه امکان سنجی: امکان سنجی راه اندازی یک صنعت در حوزه خاص
 6. طرح کسب و کار: به سه شکل طرح کسب وکار یک صفحه ای، کامل و ویژه کسب و کار الکترونیکی تدوین می شود.

طرح کسب و کار تک صفحه ای

معمولاً توسط کارآفرینان تازه یا افرادی که در پی باز مهندسی استراتژیک سازمان خود هستند، تدوین می شود. کاربرد آن برای مشاوران، پرسنل، متخصصان استخدام در شرکت ها و شرکا است و برای سرمایه گذاری و بانک ها کاربرد چندانی ندارد.

عناصر طرح کسب وکار تک صفحه ای

 • چشم انداز:‌دورنمای آرمانی، عبارت کوتاه نشان دهنده آرزوهای فرد بر اساس آینده یک تصویر ذهنی از کارتان در آینده. قصد ساختن چه چیزی را دارید؟
 • مأموریت: فلسفه وجودی شما چیست؟ و چه کاره اید؟ چرا می خواهید آن را بسازید؟
 • اهداف: مقاصد ویژه، مشخص و قابل اندازه گیری که به دنبال رسیدن به آن ها هستید به چه نتایج قابل اندازه گیری دست خواهید یافت؟
 • استراتژی ها: چگونه این کسب و کار راه اندازی و اداره می شود و رشد خواهد کرد با چه وسیله ای به اهداف می رسید. چگونه می خواهیدآن را بسازید؟
 • برنامه ها: کارهای مشخصی (شاخص های کمی) که باید انجام پذیرند تا به اهداف خود برسید. چه کارهایی برای تحقق آن باید انجام شود؟

طرح کسب و کار کامل

ابزاری مؤثر برای هر کسب و کار (به ویژه کسب و کار کوچک) است که این اهداف و استراتژی را در قالب انسجام یافته ای سازمان دهی می کند. در واقع طرح کسب و کار عملیاتی کردن یک شرکت، روی کاغذ است، سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی مشخص می کند این سند باید ضمن تشریح موقعیت فعلی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد.

طرح کسب و کار چه چیزهایی را بیان می کند؟

 • چرا در عرصه صنعت با خدمات دست به ایجاد شرکت می رسد (دیدگاه استراتژیک در وضع موجود). قرار است به چه موفقیت هایی برسیم. (رسم وضع مطلوب).
 • مسیر حرکت از وضع موجود به مطلوب (مدیریت و برنامه ریزی).

دلایل ارائه کسب و کار

 • متقاعد سازی خود در  مورد این که آیا فعالیت تجاری جدید ارزش ایجاد نعهدات مالی و شخصی مهم را دارد.
 • کمک به مدیریت در تعیین هدف و برنامه ریزی دراز مدت.
 • جذب سرمایه گذاری و دستیابی به منابع مالی.
 • تشریح فعالیت های تجاری برای سایر شرکت هایی که ایجاد ائتلاف، انعقاد قرارداد با آن ها می تواند سودمند باشد.
 • جذب کارمندان
 • کمک به کارآفرینان برای دستیابی به درکی عمیق از فرصتی که در پی آن هستند. در حالی که اشتباه رایج این است که برنامه کسب و کار در وهله نخست برای جذب سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.

بخش های طرح کسب و کار

 • بخش اصلی: برنامه بازار، برنامه عملیاتی، برنامه مالی.
 • بخش پشتیبانی: برنامه استراتژیک، برنامه سازمان دهی، برنامه توسعه.
 • بخش بیرونی: جلد طرح، فهرست مطالب، خلاصه اجرایی، پیوست.

اجزای طرح کسب و کار

 • معرفی ایده
 • خلاصه اجرایی
 • تحلیل صنعت
 • برنامه استراتژیک
 • برنامه عملیاتی
 • برنامه بازار
 • برنامه توسعه
 • برنامه سازمان دهی
 • برنامه زمان بندی
 • ارزیابی ریسک
 • برنامه مالی
 • پیشنهادها
 • پیوست ها (شامل اطلاعات پشتیبانی)

معرفی ایده در طرح کسب و کار

صفحه معرفی ایده کسب و کار باید مطالب زیر را در بر داشته باشد:

 • نام و نشانی کسب و کار
 • نام بنیان گذار (کارآفرین) یا کارآفرینان و شماره تلفن آن ها
 • توضیح مختصری در مورد کسب و کار و اساس کار آن
 • میزان نیازهای مالی
 • معرفی محصول تولیدی یا خدمات قابل ارائه
 • محرمانه بودن

خلاصه اجرایی در طرح کسب و کار

 • مهم ترین بخش در طرح تجاری اس که باید خواننده را متقاعد کند کسب و کار مورد نظر موفق می شود و در نهایت به سود می رسد.
 • طول این بخش نباید از دو صفحه تجاوز کند.
 • نکات قوت کلیدی باید به روشی ساخته وپرداخته شوند به صورتی که سرمایه گذار را به موضوع علاقمند کنند.
 • توصیف زمینه کسب و کار و اصل موضوع
 • فرصت و استراتژی
 • پروژه ها و بازار هدف
 • مزیت های رقابتی
 • سوددهی و پتانسیل جمع آوری آن
 • ارتباطات بانکی و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه
 • سرمایه گذاران فعلی
 • خلاصه ای از رشد کسب و کار که شامل مسائل مربوط به امور مالی و بازار باشد.
 • خلاصه ای از برنامه های آتی مدیریت
 • تیم کاری، افراد کلیدی و یهامداران
 • پیشنهاد
Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
اسکرول به بالا