بایگانی برچسب: کارت بازرگانی

شرایط صدور کارت بازرگانی

شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی چیست ؟ کارت بازرگانی به مجوزی گفته…
ادامه مطلب
جواز تاسیس

جواز تاسیس

جواز تاسیس جواز تاسیس چیست ؟ به جوازی که افراد اعم از حقوقی یا  حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی - اقتصادی اخذ…
ادامه مطلب
خدماتی دور از ذهن ، اما در دسترس