بایگانی برچسب: ثبت مادرید

ثبت برند بین المللی

ثبت برند بین المللی (مادرید)

ثبت برند بین المللی (مادرید) تاریخچه کنوانسیون پاریس در رابطه با حمایت از مالکیت صنعتی جهت حمایت از علائم تجارتی در سطح بین…
ادامه مطلب
جواز تاسیس

جواز تاسیس

جواز تاسیس جواز تاسیس چیست ؟ به جوازی که افراد اعم از حقوقی یا  حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی - اقتصادی اخذ…
ادامه مطلب
خدماتی دور از ذهن ، اما در دسترس