موسسه فرهنگی هنری قرن 21

موسسه فرهنگی هنری قرن ۲۱

موسسه فرهنگی هنری قرن ۲۱

زمینه فعالیت مشتری : از اوایل دهه هفتاد هجری شمسی موسسه رسانه های تصویری قرن ۲۱ ورود، تکثیر و پخش آثار ویدئویی را به عهده گرفت و در سال ۱۳۷۹ اولین شرکتهای ویدئویی خصوصی مجوز فعالیت دریافت کردند .

آنچه مشتریان ما میگویند

مشاهده تمامی نظرات