شرکت محترم می ماس

شرکت محترم می ماس

شرکت محترم می ماس

خدمات انجام شده برای مشتری : ثبت شرکت زیرمجموعه شرکت محترم می ماس
تاریخ انجام خدمات : ۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری : شرکت لبنیات مادی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ تحت شماره ۱۶۴۳۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران به عنوان شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسید و سپس در سال ۱۳۵۷ به شرکت سهامی خاص تبدیل گردید .
ثبت شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

آنچه مشتریان ما میگویند

مشاهده تمامی نظرات