شرکت محترم تایدواتر خاورمیانه

شرکت محترم تایدواتر خاورمیانه

شرکت محترم تایدواتر خاورمیانه

خدمات انجام شده برای مشتری : ثبت تغییرات شرکت ، امور مالیاتی
تاریخ انجام خدمات : ۱۳۹۲-۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری : فعالیت‌ در زمینه‌های ‌نصب ‌و تعمیر لوله‌های‌ زیر دریایی‌ ، ساخت‌ اسکله‌ و حوضچه‌های‌ تعمیراتی‌ و نیز حمل ‌ونقل ‌دریایی ‌.امروز شرکت‌ ‌تایدواتر خاورمیانه ‌به‌ یک ‌مجموعهء بسیار قدرتمند خدمات‌ بندری‌ دریایی‌ در داخل و بازارهای بین المللی شده است.
سوابق کاری
ثبت شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

آنچه مشتریان ما میگویند

مشاهده تمامی نظرات