رستوران ته دیگ

رستوران ته دیگ

رستوران ته دیگ

خدمات انجام شده برای مشتری : ثبت علامت تجاری فارسی
تاریخ انجام خدمات : ۱۳۹۰/۰۳/۱۵
شماره ثبت: ۱۲۹۸۵
زمینه فعالیت مشتری : رستوران با منوی غذاهای سنتی ایران
ثبت شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی

آنچه مشتریان ما میگویند

مشاهده تمامی نظرات