ثبت برند - ثبت آنلاین برند

ثبت شرکت

ثبت شرکت ، مقوله ای است که مورد نیازخیلی از کاردانها می‌باشد. اما به دلیل وسعت قوانین حاکم بر انواع ثبت شرکت مانند ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت سهامی خاص و مثل اینها ، انتخاب نوع شرکت صحیح برای یکان مردم سخت می باشد. چون ممکنه به دلیل اشتباه در تعبیر قوانین و یا در نظر گرفتن امتیازوعیب ها، منجر به ایجاد مشکلاتی در ادامه کسب و کار شود

قبل از اقدام به ثبت شرکت باید به این نکات توجه نمود

اطلاعات بیشتر بستن

الف – دارای ریشه فارسی باشد
ب – لاتین نباشد
پ – با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد
ت – تکراری نباشد
ث – دارای اسم خاص باشد
ج – از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود
چ – از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود
ح – از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود
خ – عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف
د -عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و غیره

قبل از ثبت شرکت بدانیم

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

اطلاعات بیشتر بستن

الف – دارای ریشه فارسی باشد
ب – لاتین نباشد
پ – با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد
ت – تکراری نباشد
ث – دارای اسم خاص باشد
ج – از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود
چ – از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود
ح – از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود
خ – عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف
د -عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و غیره

نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود

اطلاعات بیشتر بستن

الف – دارای ریشه فارسی باشد
ب – لاتین نباشد
پ – با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد
ت – تکراری نباشد
ث – دارای اسم خاص باشد
ج – از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود
چ – از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود
ح – از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود
خ – عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف
د -عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و غیره

کاربر گرامی برای مشاهده فرم ثبت شرکت می توانید از طریق دکمه زیر اقدام کنید

فرم ثبت برند - ثبت آنلاین برند