ثبت شرکت

دسته بندی
مراحل ثبت شرکت
ثبت شرکت
1399/12/19

مراحل ثبت شرکت

برای ثبت شرکت؛ بسیاری از افراد با مشکلاتی مواجه می شوند، روند سخت و نیاز به داشتن اطلاعات حقوقی در این راه؛ بسیاری از مجموعه ها را از ثبت مجموعه به شکل شرکت باز می دارد. آمار ها نشان داده حدود 85 درصد از کسانی که قصد ثبت شرکت دارند، در ادامه مسیر از انتخاب خود صرف نظر می کنند. پس راه چاره چیست؟

تمام نکات ثبت شرکت
ثبت شرکت
1399/12/02

تمام نکات ثبت شرکت

برای ثبت شرکت؛ بسیاری از افراد با مشکلاتی مواجه می شوند، روند سخت و نیاز به داشتن اطلاعات حقوقی در این راه؛ بسیاری از مجموعه ها را از ثبت مجموعه به شکل شرکت باز می دارد. آمار ها نشان داده حدود 85 درصد از کسانی که قصد ثبت شرکت دارند، در ادامه مسیر از انتخاب خود صرف نظر می کنند. پس راه چاره چیست؟ شما می توانید مسئولیت زمان بر و سخت ثبت شرکت را به یک موسسه حقوقی مورد اطمینان بسپارید یا در مورد ثبت شرکت اطلاعات کامل کسب کنید و به دست خودتان شرکت را ثبت کنید. در مقاله پیش رو از (نام سایت) بر آنیم که شما را با انواع شرکت ها و مراحل ثبت شرکت آگاه سازیم. با ما همراه باشید.

نکات قانونی نامگذاری شرکت در قالب های مختلف ثبتی
ثبت شرکت
1399/05/04

نکات قانونی نامگذاری شرکت در قالب های مختلف ثبتی

انتخاب اسم شرکت جزء اولین مقرارت ثبت شرکت و در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس شرکت است. اسم برند و شرکت شما باید انتقال دهنده‌ی تجربه،ارزش و همچنین برتری کسب و کار شما باشد.