نکات قانونی نامگذاری شرکت در قالب های مختلف ثبتی

نکات قانونی نامگذاری شرکت در قالب های مختلف ثبتی

انتخاب اسم شرکت جزء اولین مقرارت ثبت 
شرکت و در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس شرکت است. اسم برند و شرکت شما باید انتقال دهنده‌ی تجربه،ارزش و همچنین برتری کسب و کار شما باشد.در نظر داشته باشید که انتخاب نام مناسب شرکت فرآیندی پیچیده است و دارای قواعد بسیاری می باشد که اگر به‌درستی انتخاب شود و قوانین مربوط به نام گذاری شرکتها در قالب های مختلف ثبتی در آن رعایت شود،می تواند تاثیرات مثبت زیادی را در کسب و کارتان ایجاد کند.
 
همانگونه که مستحضرید،قالب های تجاری متفاوتی در کشور ما قابل ثبت می باشد که بر اساس ماده ۲۰  تجارت جمهوری اسلامی ایران ۷ نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است :
۱-شرکت سهامی                        
۲-شرکت تضامنی
۳-شرکت نسبی
۴-شرکت با مسوولیت محدود
۵-شرکت مختلط غیرسهامی
۶-شرکت مختلط سهامی
۷-شرکت تعاونی
حال آنکه قالب این شرکتها شباهت ها و تفاوت های بسیاری در قوانین ثبتی دارد و متقاضیان ثبت شرکت باید با در نظر گرفتن موضوع فعالیت شرکت،تعداد شرکاء و روابط آنها و همچنین میزان مسئولیت آنها در مقابل مخاطبین قالب مناسبی برای فعالیت خود انتخاب نمایند.
همانگونه که در ابتدا بدان اشاره شد،یکی از مهمترین مراحل تاسیس شرکت انتخاب اسم شرکت می باشد که قوانین آن کمی سختگیرانه در نظر گرفته شده است،البته این سختگیری در تعیین اسم شرکت به دلیل لزوم رعایت مسائل حقوقی و مالی، اجتناب ناپذیر است.
اکنون با شرح صحیح قواعد انتخاب اسم شرکت به شما کمک خواهیم کرد تا بتوانید نامی مناسب و برازنده برای شرکت خود انتخاب نمایید.
 
قوانین مربوط به نامگذاری شرکت ها در قالب های مختلف ثبتی:
در تعیین نام شرکت‌های تجاری، ثبت شرکت در شهرک صنعتی، ثبت شرکت سهامی خاص، تضامنی، مختلط سهامی و نسبی، رعایت مواد۹۴،۱۱۷،۱۴۱،۱۶۲،۱۸۴ قانون تجارت الزامی است.
 
ماده ۹۴ قانون تجارت :
طبق ماده ۹۴ قانون تجارت در نام شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین نام شرکت مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیج یک از شرکاء باشد در غیر اینصورت شریکی که اسم او،در نام شرکت قید شود،در شرکت مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
 
ماده ۱۱۷ قانون تجارت :
طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.درصورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتی از قبیل وشرکا و یا برادران قید شود.
 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت :
طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت در نام شرکت مختلط غیرسهامی نیز مانند شرکت تضامنی باید عبارت شرکت غیر مختلط استفاده گردد و حداقل اسم یکی ازشرکای ضامن قید شود.
 
ماده ۱۶۲ قانون تجارت :
طبق ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت  مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود و همانگونه که در قانون ۱۴۱ به آن اشاره شد درج عبارت شرکت مختلط سهامی در نام شرکت و نام یکی از شرکاء ضامن میبایست قید شود.
 
ماده ۱۸۴ قانون تجارت :
طبق قانون ۱۸۴ قانون تجارت در نام شرکت نسبی نیز باید عبارت شرکت نسبی و حداقل نام یک نفر از شرکاء الزاما قید شود.
 
ازبرخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت دادگستری لزوم برخورداری هر شرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است. به موجب ماده ۶ نظامنامه مذکور یکی ازمندرجات الزامی اظهارنامه ثبت شرکت، نام کامل شرکت می باشد.همچنین به موجب ماده ۱۰۸همان نظام نامه، تصدیق ثبت شرکت که باید ازسوی اداره ثبت اسناد ( اداره ثبت شرکت ها) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد.
 
در انتخاب نام شرکت به جز مواد قوانینی که در رابطه با انواع قالب ها بدان اشاره نمودیم دارای بایدها و نباید های بسیار دیگری نیز می باشد که در ذیل نگاهی کلی بدان خواهیم داشت.
در تعیین نام یک شرکت ابتدا باید در سامانه(www.ilenc.ir)  استعلام گرفت که مشابه آن نام در اسم شرکت دیگر ثبت نشده باشددر نظر داشته باشید،تعیین نام یک شرکت بر مبنای الویت انتخاب شما حداقل ۵ نام پیش نهادی خواهد بود.
 
۱-اسم‌ شرکت باید از ۳ سیلاب(بخش) خاص تشکیل شود.
 
۲-اسم شرکت باید مستند باشد؛ یعنی از نظر لغت نامه دهخدا موجود و دارای ریشه فارسی باشد. 
 
۳-اسم شرکت باید متناسب با موضوع فعالیتش باشد.
 
۴-اسم شرکت باید به صورت حروف (و نه عدد) در نام شرکت استفاده شود.
 
۵-اسم شرکت میتواند کلماتی مانند بازرگانی، مهندسی، خدماتی و... باشد ولی به عنوان یکی از سیلاب های خاص نام شرکت محسوب نمی شوند.
 
۶-اسم شرکت میتواند کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهزیستی، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی، هنری، صندوق قرض الحسنه، لیزینگ و... باشد،لذا مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است.
 
۷-اسم شرکت میتواند از اسامی ائمه و نامهای متبرکه در موسسات خیریه، فرهنگی و شرکتهای خدمات زیارتی باشد که پس از اخذ مجوز و در صورت رعایت سایر موارد ممکن می باشد.
 
۸-اسم شرکت میتواند خارجی یا قسمتی از نام خارجی به همراه نامی فارسی باشد لذا مستلزم ارائه مدارک شرکت خارجی و ترجمه رسمی اوراق آن می باشد در صورتی که جزو شرکتهای کنسرسیوم و جوینت ونچر که مشارکت دو یا چند شرکت ایرانی و خارجی هستند باشد.
 
۹- اسم شرکت میتواند نام محل و مناطق گوناگون ایران باشد در صورتی که مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار میگیرد و شرکت مذکور در همان منطقه و محل به ثبت برسد.
 
۱۰-اسم شرکت های تعاونی باید ابتدا موافقت با نام پیشنهادی از طریق وزارت تعاون طی تقدیم نامه ای جداگانه درخواست گردد.
 
۱۱-اسم شرکت نباید ریشه ای بیگانه داشته باشد.
 
۱۲-اسم شرکت نباید با ترکیب ۲ کلمه فارسی تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد.
 
۱۳-اسم شرکت نباید خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و اصول اعتقادی و مذهبی باشد.
 
 ۱۴-اسم شرکت نباید از کلماتی قبیل ایران، کشور، ملی، ملت و امثال آن باشد زیرا به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی پذیرفته  نمی شود.
 
 ۱۵-اسم شرکت نباید از اسامی و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد باشد زیرا پذیرفته نخواهد شد.
 
۱۶-اسم شرکت نباید با استفاده از پسوند جمع مانند(ون، ین ، ها ، وامثال اینها )اضافه یا حذف شده باشد زیرا قابل ثبت نمی باشد.
 
۱۷-اسم شرکت نباید از نام هایی که به طرز گمراه کننده ایی شبیه نام ثبت شده دیگری هستند باشد زیرا قابل ثبت نمی باشد.
 
۱۸-اسم شرکت نمی تواند قابل انتقال به غیر باشد،حتی با تنظیم سند رسمی.
 
۱۹-اسم شرکت نمیتواند نام یکی از شرکا باشد( قانون گذار در قانون تجارت این مجوز را درنام شرکت تضامنی و نسبی داده است).
 
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در انتخاب نام شرکت با ما تماس حاصل فرمایید. 
همکاران ما در هلدینگ ثبتی حقوقی آفریقا با افتخار در خدمت شما خواهند بود.
نکات قانونی نامگذاری شرکت در قالب های مختلف ثبتی
کلمات کلیدی ثبت شرکت