Category Archives: Financial advisory services

ایران کد 

 ایران کد  "ایران کد" چیست؟! برای هر چیز شناسنامه ای است ، همه ما در معاملات روزمره همیشه به دنبال مستند مالکیت ...
مشاهده ادامه ...

ایزو

ایزو شرح خدمات پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار( 5S)  ایزو TS29001- مدیریت کیفیت صنایع نفت گاز پتروشیمی  ایزو 9000 - مدیریت کیفیت  ایزو ...
مشاهده ادامه ...

رتبه EPC

رتبه EPC برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود. بخشی از ...
مشاهده ادامه ...