بایگانی نویسنده: هلدینگ آفریقا

کارگاه آموزشی هلدینگ آفریقا

کارگاه آموزشی هلدینگ آفریقا به نقل روزنامه آسیا

مدیرانی که به فرصت ها دست پیدا میکنند دوازدهمین دوره کارگاه آموزشی هلدینگ آفریقا با حضور مدیران ارشد هلدینگ و جمعی از مدیران…
ادامه مطلب
مالیات بر درآمد برای حق مشاوره

مالیات بر درآمد برای حق مشاوره

معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای ، درآمدهای حاصل از حق المشاوره را مشمول پرداخت مالیات بر درآمد با نرخ…
ادامه مطلب
همایش بحران یا فرصت هلدینگ افریقا

بحران یا فرصت ، ارائه راهكار و مدل برای تبديل شرايط بحرانی اقتصادی

همایش بحران یا فرصت در سال 96 ارائه راهكار و مدل برای تبديل شرايط بحرانی اقتصادی سال ٩٦ به فرصت یازدهمین همایش موسسه…
ادامه مطلب
شرکت های بدون فعالیت

نکات مهم برای شرکت هایی که فعالیت ندارند

نکات مهم برای شرکت های بدون فعالیت شرکت های بدون فعالیت باید این نکته را بدانند که با وجود فعالیت یا عدم فعالیت…
ادامه مطلب
خدماتی دور از ذهن ، اما در دسترس