پیک برتر

کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر
خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت علامت تجاری فارسی در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶
شماره ثبت: ۱۷۵۴۶۲
زمینه فعالیت مشتری: نشر آگهی نامه های تفکیک شده بصورت منطقه ای و همکاری در زمینه چاپ و نشر مجلات