هپکو

شرکت محترم تولید تجهیزات سنگین هپکو
خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت تغییرات شرکت
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۹۲
زمینه فعالیت مشتری: شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو ) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه بمنظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان ، ساخت تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، کشاورزی را با بهره گیری از منابع مدیریتی و انسانی کار آمد و متبحر ، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی به بر عهده دارد