ما حدود 10،12 سال پیش شرکت خدماتی با مسولیت محدود ثبت کردیم و هیچگونه فعالیتی نداشتیم اطلاع هم نداشتیم که باید منحل کنیم و یا به دارایی اعلام غیر فعالیت کنیم حال چه کاری میشه انجام داد که دارایی جریمه نکند و در صورت جریمه به چه میزان جریمه میکند لطفا راهنمایی فرمایید