شرکت محترم گلرنگ

خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت ۱۵ علامت تجاری
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری: شرکت تولیدی ـ شیمیایی پاکشو در سال ۱۳۵۱ توسط حاج محمدکریم فضلی بنیان نهاده شد. محصولات اولیه شرکت پاکشو با عنوان برند گلرنگ و تحت عنوان محصولات شوینده و آرایشی بهداشتی گلرنگ ثبت شدند