شرکت محترم تانیش در

خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت تغییرات شرکت
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری: شرکت تانیش دُر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۷۱۴۹ نماینده رسمی و انحصاری HOLUX و ERICHSEN آلمان در ایران مفتخر است درب های اتوماتیک این کمپانی ها را به کارشناسان و متخصصین صنعت ساختمان در کشور معرفی نماید