شرکت بازرگانی صداقت پیشه فارس (نماینده انحصاری هایپ در ایران)

خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت تغییرات شرکت – ثبت علامت تجاری
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۹۲-۱۳۹۳
زمینه فعالیت مشتری: شرکت صداقت پیشه فارس ، نماینده انحصاری نوشیدنی‌ انرژی زای هایپ در ایران ، مطابق با قوانین به‌روز شده ، اقدام به تولید این محصول با همان کیفیت اولیه تحت لیسانس شرکت مادر نموده است