شرکت امرتات

شرکت امرتات
خدمات انجام شده برای مشتری: ثبت شرکت و علامت تجاری در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
تاریخ انجام خدمات: ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
شماره ثبت: ۱۳۵۵۷۶
زمینه فعالیت مشتری: صادرات کامپیوتر و لوازم جانبی و لوازم صوتی و تصویری و قطعات کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار و قطعات الکترونیکی