ثبت علائم تجاری

 ثبت علائم تجاری 

این مجموعه محتوی پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص ثبت علامت تجارتی می باشد .
در این راهنما سعی شده مراحلی را که ثبت یک علامت تجارتی یا تجدید یا تغییر یا اضافه نمودن طبقاتی به طبقات قبلی ثبت شده و یا احیانا اعتراض به تقاضای ثبت علامت یا شکایت از رد انتقال یا تقاضا آن را یا اجزه استفاده به دیگری که لازم است طی شود به زبان ساده بیان گردد و همچنین اطلاعاتی در خصوص قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در لابلای گفتار های ذکر شده که دانستن آن برای هر متقاضی ثبت علامت لازم و ضروری می باشد .
دانستن این اطلاعات سبب می گردد که شخص متقاضی ثبت یا صاحب علامت به حقوق مکتسبه خود آشنا گردیده و به موقع برای دفاع از آن قیام نماید.

اطلاعات این بخش

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری 

لیست طبقات علائم 

مقدمه – ثبت علائم تجاری 

علامت تجارتی چیست؟ 

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی 

نمونه تقاضای ثبت علامت تجارتی 

مراحل ثبت علامت تجارتی 

مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت 

مراحل تجدید علامت تجارتی 

اعتراض به ثبت علامت تجارتی 

جدول حق الثبت علامت تجارتی 

رد علامت تجارتی 

اخطار رفع نقص 

شکایت از رد تقاضای ثبت 

نقل و انتقال علامت تجارتی ثبت شده 

اجازه استفاده از علامت ثبت شده به شخص دیگر 

جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجارتی 

چکیده ای از ثبت اسامی و علائم تجاری فارسی و لاتین 

هدف از ثبت علامت تجارتی چیست؟ 

دامنه محافظت علامت تجاری چقدر است؟

گروه ثبت شرکت آفریقا متخصص در ثبت شرکت ثبت موسسه – کارت بازرگانی – گرید – رتبه بندی شرکت ها – تغییرات شرکتها – ثبت علامت – ثبت علائم تجاری – ثبت انواع برند – iso