با سلام همایش بسیار هدفمندی بود و خیلی مایلم در همایش های دیگرتون شرکت کنم با سپاس