اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

مدارک لازم اشخاص حقوقی جهت تشکیل پرونده صدور کارت

مدارک لازم اشخاص حقیقی جهت تشکیل پرونده صدور کارت

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی

راهنمای اخذ کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی

گروه ثبت شرکت آفریقا متخصص در ثبت شرکت ثبت موسسه – کارت بازرگانی – گرید – رتبه بندی شرکت ها – تغییرات شرکتها – ثبت علامت – ثبت علائم تجاری – ثبت انواع برند – iso